Betrouwbare financiën

U wilt als manager uw bedrijfprocessen en bedrijfsresultaten graag goed in de gaten houden. Lukt dat ook ? Is alles wel effectief en efficient ingeregeld ? En zijn de rapportages wel betrouwbaar ?

Dat is wat wij voor u kunnen nagaan. Meten van de huidige situatie en zo nodig verbetervoorstellen doen. Dat kan in een project maar ook in een tijdelijke lijnfunctie. Denk aan financial accounting, management accounting, controlling, project management of het vervullen van een sparring rol met de directie. Vooral wanneer het om financiële functies gaat waarin IT een zeer grote rol speelt of waarin de IT-omgeving een verandering ondergaat zijn wij op ons best. Want als geen ander combineren wij diepgaande organisatiekennis met kennis van IT. Daarnaast zijn wij in staat uw dossiers voor onder andere de externe accountant effectief en efficiënt op te bouwen. Door professioneel voorwerk te doen bespaart u op de audit kosten. We helpen u graag.