Risk management

Risk Management ondersteunt besluitvormers zodat zij gefundeerde beslissingen kunnen nemen die gebaseerd zijn op een systematisch identificatie, assessment en beheersing van het risico.

Dit kan alleen financial reporting risico’s betreffen, maar ook operationele en compliance risico’s. Deze risico’s kunnen betrekking hebben op de gehele bedrijfsvoering en bevatten het gehele spectrum van strategische, tactische en operationele risico’s.

Wij kunnen u begeleiden bij de opzet en bewaking van een adequaat intern risicobeheersingsysteem. Het opzetten van zo’n systeem bereid uw onderneming mogelijk ook voor op wetgeving waaraan moet worden voldaan, zoals Sarbanes-Oxley, ISAE 3402, Tabaksblat of Basel II en meer recent de AVG (GDPR).

Informeer naar onze pragmatische oplossingen.